Anordningar

Särskild varningsanordning

Tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken.

Gul ljuspil eller ljuspilar

Trafikanter ska passera på den sida pilen eller pilarna visar

Markeringsskärm

Sidohinder, farthinder med mera,...(fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot)

Markeringsskärm

Sidohinder vid vägarbete (tillfällig), fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot

Avfartsskärm

Anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart.