Motorväg

Förberedande upplysning

Motorväg upphör

förberedelse på mötande trafik

Motortrafikled

Förberedelse

Motortrafikled upphör

Mötande trafik åter

Tättbebyggt område

Bashastigheten är 50 km/h.

Tättbebyggt område upphör

Bashastigheten är 70 km/h.

Gågata

Förbud mot att föra fordon på gågata.

Gångfartsområde

Körning i gångfart, parkeringsförbud samt väjning för oskyddade.

Återvändsväg

Märket anger att genomfart inte är möjlig

Återvändsväg

Märket anger att genomfart inte är möjlig

Återvändsväg

Märket anger att genomfart inte är möjlig

Återvändsväg

Märket anger att genomfart inte är möjlig

Parkering

Högst 24 timmar vardagar, övrig tid fritt.

Områdesmärke

Parkeringsförbud i hela området

Områdesmärke

Datumparkering i hela området.

Områdesmärke

Parkerings- och stoppförbud i hela området.

Områdesmärke

Parkering i högst 15 minuter i hela området.

Tunnel

Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket.

Nöduppställningsplats

plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande.

Nödutgång

Märket anger nödutgång för gående.

Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd till nödutgång.

Miljözon klass 2

Fordon som uppfyller Euro 5/6 får passera märket.

Miljözon

Endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon får passera märket.

Sammanvävning

Blixtlås/ kugghjulsprincipen