Körfältsvisare

Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet

Vägnummer

Europaväg 4

Vägnummer

Vägen leder till E4

Vägnummer

Riksväg 58

Vägnummer

Vägen leder till riksväg 58

Omledning

Alternativväg vid hinder för ordinarie riksväg 58