Påbjuden körriktning

Kör i pilens riktning

Påbjuden körriktning

Kör i pilens riktning

Påbjuden körriktning

Kör i pilens riktning

Påbjuden körriktning

Kör i pilens riktning

Påbjuden körriktning

Kör i pilens riktning

Påbjuden körriktning

Kör i pilens riktning

Påbjuden körriktning

Kör i pilens riktning

Påbjuden körbana

Kör förbi märket där pilen visar.

Påbjuden körbana

Kör förbi märket där pilen visar.

Påbjuden körbana

Körning på båda sidorna om märket.