Rött blinkande ljus

Ljud- och ljussignal vid järnvägskorsningar

Bom

Bom vid t.ex. järnvägskorsningar

Plankorsningsskärm

Används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka