Röd

Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Röd + Gul

Växling till grön, signalbilden samma innebörd som röd.

Gul

Stanna. Fordon får inte passera om det kan stanna utan fara.

Blinkande gul

Ur funktion, särskild försiktighet ska iakttas vid passage

S

Stopp. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen/signalen.

S+vågrätt streck

Växling till lodrätt streck, samma innebörd som S.

Lodrätt streck eller pil

Fordon och spårvagn får fortsätta framåt

Vågrätt streck

Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen/signalen.

Rött kryss

Körfältet får inte användas för trafik.

Gul pil eller pilar

Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger

Grön pil

Körfältet får användas för trafik.

Rött blinkande ljus

Stopp. Trafikanter får inte passera signalen.

Rött fast märke

Vägen är helt avstängd