Tursitväg

Vägsträckning av turistiskt intresse

Landmärke

Turistiskt intresse som kan ses från vägen

Världsarv

Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv.