välkommen till vägmärken

Det är regeringen som fastställer Sveriges vägmärken och andra anordningar. Här nedan följer alla vägmärken du måste lära dig.

VÄLJ KATEGORI

Mittlinje eller körfältslinje

Kantlinje

Varningslinje

Ledlinje

Cykelfältslinje

Linje för fordon i linjetrafik med flera

Reversibelt körfält

Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen.

Heldragen linje

Spärrområde

Markeringen anger ett område där fordon inte får föras.

Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

Varningslinje och heldragen linje

Mittlinje och varningslinje

Stopplinje

Fordon ska stannas enligt ett vägmärke, en trafiksignal eller, ljussignal.

Väjningslinje

Övergångsställe

Cykelpassage eller cykelöverfart

Farthinder

Cykelbox

Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

Körfältspilar

Körfältsbyte

Förbud mot att stanna och parkera

Förbud mot att parkera

Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

Hastighet

Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet

Information