Väjningsplikt

Väjningsplikt mot fordon på korsande väg.

Stopplikt

Stopplikt före infart på korsande väg.

Huvudled

Upprepas efter varje korsning med annan väg.

Huvudled upphör

Högerregeln kan börja gälla.

Cykelöverfart

Väjningsplikt mot korsande cyklister, och förare av moped klass II.