Varning för annan fara

Farans art anges på en tilläggstavla.

Kryssmärke

Järnvägskorsning med flera spår.

Kryssmärke

Järnvägskorsning med flera spår.

Kryssmärke

Järnvägskorsning med ett spår

Avstånd till plankorsning

Sista delen till plankorsningen

Kryssmärke

Järnvägskorsning med ett spår

Avstånd till plankorsning

Två tredjedels avstånd till plankorsningen

Varning för sidvind

Vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind

Varning för flerfärgssignal

Märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det, vid skymd sikt t.ex.

Varning för barn

vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid 30, 40 eller 50 vägar.

Varning för farthinder

Sänkning som fartdämpande åtgärd.

Varning för farthinder

Upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.